Wednesday, October 29, 2014

sejarah perahu layar

PERAHU LAYAR


Sejarah Sukan Perahu Layar
Sejarah sukan kapal layar telah bermula pada abad ke 17 di Holland (Belanda). Semenjak itu, sukan ini telah diperkenalkan ke England pada 1660 oleh Charles II dan seterusnya berkembang ke seluruh Negara jajahan Amerika. Kelab kapal layar yang pertama ditubuhkan di dunia adalah New York Yacht Club (1720). Kelab ini juga telah menganjurkan satu pertandingan kapal layar antarbangsa yang bermula 1844 dan masih kekal hingga ke hari ini iaitu Piala Amerika. Kemudian pada tahun 1900, sukan kapal layar telah mula dipertandingkan di Sukan Olimpik dan seterusnya memartabatkan lagi sukan ini di peringkat antarabangsa.

Sukan Perahu Layar Dimainkan
Sukan Perahu layar merupakan salah satu sukan yang dimainkan dengan bergantung kepada bantuan angin untuk menggerakkan perahu tersebut. Biasanya sukan ini popular dimainkan di negeri yang mempunyai laut dengan tiupan angin yang kuat. Pergerakan perahu layar ini dibantu oleh pemain-pemain yang mempunyai fungsi yang berbeza yang berada di atas perahu untuk menentukan arah tuju perahu bergerak dengan mengubah kedudukan layar yang terdapat pada kapal.
Skipper - ketua kapal(pengemudi) adalah ketua pasukan atau kapten bagi sebuah perahu layar di mana tugasnya bukan sahaja mengemudi bot tetapi melibatkan keputusan mengenai taktik dan strategi yang akan digunakan dalam perlumbaan.

Mainsheet trimmer - berperanan mengawal layar paling besar di mana kelajuan kapal tertumpu disitu dan berganding rapat dengan skipper untuk mengawal kelajuan bot.

Trimmer - bertugas untuk mengawal kepala atau depan kapal. Pada pusingan melawan arah angin, trimmer berkerjasama dengan Pitman yang mengawal layar besar yang terletak berlawanan dengan layar utama.

Bowman - bertanggungjawab untuk mengubah layar di hadapan bot. Bowman adalah ''eye at the front'', Bowman mestilah seorang yang kuat dan mempunyai kebolehan bergerak dengan tangkas dan cepat di depan bot.

Pitman - membantu trimmer untuk mengawal kapal layar dan layar besar. Pitman mengawal kebanyakan tali yang akan menentukan arah layar.

Kemahiran Berfikir

KEMAHIRAN BERFIKIR

Kemahiran berfikir adalah kecekapan menggunakan akal menjalankan proses pemikiran. Seseorang yang memperolehi kemahiran berfikir sanggup dan cekap dalam menyusun maklumat, konsep atau idea secara yang teratur dan membuat kesimpulan atau keputusan yang tepat untuk tindakan yang terarah dan sewajarnya.


KONSEP BERFIKIR
• Edward de Bono ( 1976 )
- Kemahiran berfikir ini membolehkan manusia melihat pelbagai perspektif untuk menyelesaikan masalah dalam sesuatu situasi tertentu.
• Dewey ( 1910 ) menegaskan :
- Pemikiran yang dihasilkan adalah kerana terdapat situasi keraguan atau masalah tertimbul. Pemikiran merupakan aktiviti psikologikal dalam sesuatu proses yang dialami untuk digunakan menyelesaikan masalah dalam situasi yang dihadapi.
• Menurut pandangan Islam, berfikir ialah fungsi akal yang memerhatikan tenaga supaya otak manusia dapat bekerja dan beroperasi. Tenaga ini diperolehi melalui tafakur.


Berdasarkan pandangan dan definisi yang dihuraikan Konsep Pemikiran bolehlah dirumus sebagai :
“ Pemikiran ialah satu proses yang menggunakan minda untuk mencari makna dan penyelesaian terhadap sesuatu keraguan atau masalah yang tertimbul dengan menggunakan pelbagai cara iaitu membuat pertimbangan dan keputusan serta refleksi yang logikal dan munasabah terhadap proses yang dialami.


PROSES BERFIKIR


• Berfikir melibatkan pengendalian operasi mental tertentu dalam minda seseorang. Operasi terbahagi kepada 2 jenis iaitu :


i. Operasi Kognitif
- adalah kemahiran berfikir yang sering kita gunakan setiap hari, seperti mengelas, membanding, membuat urutan dan lain-lain.
ii. Operasi Meta kognitif
- merupakan operasi yang mengarah dan mengawal kemahiran dalam proses kognitif iaitu memandu dan membimbing segala aktiviti pemikiran manusia di antara komponen-komponen berfikir.
PRINSIP KEMAHIRAN BERFIKIR
• Sentiasa bersikap kostektif iaitu mempunyai sikap positif bagi semua jenis kemahiran berfikir dan elakkan dari bersikap negatif.
• Berfikir secara perlahan-lahan dan sentiasa berfikir secara mudah.
• Melupakan rasa ego, kita perlu mengikis perasaan ego kita jika inginkan setiap kemahiran berfikir yang digunakan itu dapat manafaatnya.
• Sentiasa menukar arah otak kita berfikir iaitu, bila kita perlukan berfikir secara logik, kreatif dan lateral. Kita juga perlu menggunakan pelbagai kemahiran berfikir untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.
• Tentukan tujuan kita berfikir dan sering bertanyakan diri sendiri tujuan dan apakah hasil yang diharapkan.
• Perlu mengambil kira emosi dan perasaan orang lain serta diri sendiri sewaktu berfikir.
• Kita perlu memikirkan alternatif lain sebelum kita membuat keputusan yang lebih baik. Setiap idea perlulah dilihat secara global supaya perincian kita tidak lari atau melencong dari skop atau landasan yang sebenar. Setiap pemikiran haruslah di akhiri dengan tindakan yang seharusnya mendatangkan kesan yang baik pada orang lain.


TEORI KEMAHIRAN BERFIKIR
1. Teori Kemahiran Berfikir : Robert Sperry.
- Teori Robert Sperry menghuraikan otak manusia yang menggunakan bahagian kirinya berfikir secara kritis dan bahagian kanannya pula berfikir secara kreatif. Kedua-dua bahagian otak ini mempunyai fungsi berfikir yang tertentu. Otak kiri mempunyai kemahiran berfikir dalam bidang berupa logik, analitis urutan atau susunan bahasa fakta, matematik dan ingatan. Manakala bahagian kanan mempunyai kemahiran berfikir dalam bidang berupa kreatif, sintesis, warna, reka bentuk di samping perasaan, irama, muzik dan imaginasi.
Berdasarkan huraian di atas, untuk melahirkan pelajar yang sanggup berfikir secara kritis dan kreatif, kedua-dua bahagian otak kanan dan kiri hendaklah dikembangkan.


2. Teori Pelbagai Kecerdasan : Howard Gardner.
- Howard berpendapat setiap orang dikurniakan potensi yang berbeza dalam fitrahnya. Menurutnya manusia mempunyai tujuh kecerdasan iaitu;
i. Kecerdasan linguistik
ii. Kecerdasan logical-matematik
iii. Kecerdasan visual-Spatial
iv. Kecerdasan muzik
v. Kecerdasan tubuh kinestetik
vi. Kecerdasan interpersonal
vii. Kecerdasan intrapersonal
Dengan kecerdasan ini beliau percaya ia boleh dikembangkan dan dapat diajar di sekolah-sekolah.


3. Teori Epistemologi : Imam Al-Ghazali.
- Beliau merupakan tokoh Islam. Al-Ghazali membahagikan Sains dan pengetahuan kepada ilmu kekal dan ilmu sementara. Ilmu kekal datangnya dari Tuhan semata-mata. Ilmu sementara pula berupa ilmu binaan manusia samada hasil kajian atau teori atau hasil pengalaman langsung. Ilmu ciptaan manusia tergolong dalam Ilmu Aqli (akal).
Ilmu Naqli atau ilmu wahyu merupakan jenis pengetahuan asas yang mesti diketahui untuk membantu penaakulan dan mengupas kewujudan diri.
Ilmu Aqli merupakan hasil pemikiran dan kajian yang sah. Beliau mendefinisikan penaakulan sebagai kelayakan yang membolehkan seseorang individu menanggapi ilmu pengetahuan dan berfikir tentang sesuatu yang boleh difikirkan.


4. Teori Konstruktivisme
- Teori ini menganggap bahawa pengetahuan tidak boleh wujud di luar minda, tetapi dibina dalam minda berdasarkan pengalaman sebenar. Teori ini dibina berdasarkan gabungan hasil kajian ahli psikologi, ahli falsafah, dan penyelidik pendidikan terhadap proses pembelajaran individu. Mengikut Teori Konstruktivisme, ilmu pengetahuan adalah dibina melalui proses saling pengaruh di antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru yang berkaitan. Di bawah proses pembelajaran pelajar membina ilmu pengetahuan dengan melibatkan dirinya secara aktif dengan menggunakan cara membanding maklumat yang baru dengan pengalaman sedia ada. Ia juga melibatkan proses metakognitif disamping proses kognitif, di mana ia melibatkan operasi mengarah dan mengawal proses kognitif tersebut.


ALAT BERFIKIR
- Penguasaan murid terutama dalam kemahiran berfikir menjadi lebih berkesan melalui penggunaan alat berfikir yang sesuai semasa proses pengajaran dan pembelajaran berjalan. Contoh alat berfikir yang biasa digunakan ialah pengurusan grafik, peta minda dan alat CORT. Ia dapat membantu murid bagi mengimbas kembali maklumat berkaitan yang boleh digunakan untuk membantu mengabungkan maklumat-maklumat baru.


JENIS-JENIS PEMIKIRAN
• Pemikiran Konvergen


- Mengikut Guilfort 1976, pemikiran konvergen ialah salah satu jenis daya berfikir. Beliau melihat pemikiran konvergen sebagai daya berfikir yang membolehkan seseorang menggunakan pengetahuan sedia ada dengan integrasi logik dan susunan demi menghasilkan idea atau jawapan yang lazim. Penyelesaian masalah juga dilakukan berdasarkan pengetahuan, pengalaman, peraturan prinsip, teori, hukum atau rumus yang sedia ada. Pemikiran konvergen tertumpu ke arah mencari satu jawapan atau satu cara tertentu dikenali sebagai pemikiran tertumpu atau pemikiran berpandu. Ia juga disebut pemikiran penaakulan atau pemikiran kritis.
Proses pemikiran yang terlibat dalam menjawab soalan ini ialah menenangkan, menyatakan, membanding dan membeza.
Pemikiran Konvergen berdasarkan pengetahuan / pengalaman sedia ada.
Jawapan Tunggal
Masalah Tertutup
• Pemikiran Divergen.


- Dikenali sebagai pemikiran bercapah dan memerlukan seseorang itu berfikir secara kreatif tentang sesuatu maklumat. Ia merujuk kepada berfikir dalam penyelesaian sesuatu masalah dari berbagai-bagai sudut. Menurut Davidoff (1976), pemikiran divergen memerlukan jawapan yang banyak dan pelbagai. Idea yang terhasil juga asli dan bernilai. Individu yang berfikiran divergen diangap individu yang kreatif. Ia juga dikenali sebagai pemikiran mendaar atau lateral dan mempunyai unsure intuisi dan celik akal supaya masalah terbuka dapat diselesaikan dengan pelbagai cara yang unik dan luar biasa.
• Pemikiran Reflektif

- Menurut Birchall (1992) pemikiran reflektif memerlukan penggunaan pengalaman-pengalaman sedia ada untuk menimbang kemungkinan-kemungkinan tindakan alternatif yang boleh jaya untuk mencapai objektif penyelesaian masalah serta menetapkan keputusan bagi tindakan seterusnya.
Wilson J & Wing Jan L (1993) berpendapat pemikiran reflektif adalah berhubung rapat dengan aspek-aspek pemikiran yang lain.

Tuesday, March 4, 2014

Sunday, January 12, 2014

wish dan puspakom

Macam mana kereta ‘recond’ yang di impot dari Jepun boleh lulus pemeriksaan PUSPAKOM sedangkan kita difahamkan sebelum sesebuah kenderaan didaftarkan, PUSPAKOM membuat pemeriksaan menyeluruh, termasuklah pemeriksaan ketelusan cahaya pada cermin kereta. 
PUSPAKOM tutup mata sebelah ke?

Hari itu persoalan yang selama ini bersarang di kepala terjawab. Masa singgah di kedai cermin kereta, aku sempat berbual dengan seorang jurujual kereta recond jenis Toyota Wish yang sedang menunggu pekerja kedai menukar cermin cerah ke cermin asal berwarna gelap.
Aku difahamkan kereta itu baru saja lulus pemeriksaan PUSPAKOM dan akan dihantar kepada pembeli setelah penukaran cermin selesai.
Sehari sebelum pemeriksaan, juru jual membawa kereta ke kedai cermin untuk menukar buat sementara 3 keping cermin gelap ke cermin cerah. Sebaik lulus pemeriksaan, pekerja kedai akan memasang balik cermin asal…semuanya bisa diatur dengan RM500.
Maka tertipulah PUSPAKOM.

Di hari yang lain aku singgah sekali lagi di kedai yang sama. Cuma kali ini ceritanya berbeza.

Lelaki Melayu dalam lingkungan umur 40an menukar cermin asal (dark tinted) ke cermin cerah (Made in China). Dia membayar sekitar RM950 untuk mengganti 2 keping cermin belakang dan sekeping cermin ‘rear windshield’.
Kenapa cermin kereta Toyota WISH berwarna cerah terpaksa diimpot dari Cina? MSG atau Malaysian Sheet Glass tidak membuat cermin kereta recond impot yang memenuhi piawaian tempatan kerana kekurangan permintaan.
Dan kenapa pemilik kereta tersebut menukar kepada cermin cerah?
Keretanya tidak dibenarkan masuk ke Singapura kerana pegawai di pusat pemeriksaan Woodlands ‘tidak bisa diatur’ sedangkan pemilik MPV Toyota WISH tersebut terpaksa berulang alik dari KL ke Singapura atas urusan perniagaan.
Terfikir juga, alangkah baiknya kalau penguatkuasaan di Malaysia setegas Singapura. Tapi…macam mana nak dikuatkuasakan kalau pemilik kereta cermin gelap bergelar Datuk, Datuk Seri atau Tan Sri? Atau pemiliknya ada surat ‘doctored’ yang mengatakan si anu dan si anu alahan (allergic) panas?
Fuh susah susah, ditelan mati pangkal diluah mati pucuk.

 

JPJ Harus Mesra Pengguna Berhubung Isu Cermin Gelap

Salam.
Minggu lalu saya telah di tahan di satu sekatan jalanraya operasi JPJ yang memberi tumpuan kepada cermin gelap. Saya telah menerima surat yang mengarahkan saya untuk menjalani pemeriksaan di Puspakom dan saya perlu menanggalkan lapisan gelap pada cermin saya.

Saya tidak marah kerana saya sedar mengikut peruntukan undang - undang sedia ada saya berada diposisi bersalah. Namun, sebagai rakyat yangtelah mendengar isu ini sekian lama, saya menjadi hairan kerana pembeli kereta 'Recondition' seperti saya ini terperangkap dengan keadaan di mana cermin tengah dan belakang saya sedia kala gelap dari Jepun lagi. Bagaimana kereta ini lulus ujian puspakom terdahulu?

Dipetik dari alphardasiaclub.com.

JPJ Harus Mesra Pengguna Berhubung Isu Cermin Gelap


Mengulas laporan Karam Singh Walia mengenai operasi cermin gelap yang disiarkan Buliten Utama pada 14 Januari 2010 seterusnya dilaporkan semula mengenai operasi JPJ sekarang mengenai cermin gelap di seluruh negara. Berikut adalah pandangan kami sebagai rakyat Malaysia dan sebagai peminat kereta yang mempunyai citarasa dan keinginan tinggi untuk mencantikkan kenderaan. Dalam hal ini kita ingin mempersoalkan peraturan cermin gelap terhadap kenderaan MPV seperti ESTIMA, ALPHARD, WISH, EXORA atau lain-lain kenderaan yang berkonsepkan MPV

Kebanyakkan kereta import sudah sedia digelapkan dibahagian penumpang dan tempat letak barang. Dalam hal ini seharusnya ada timbang rasa dan kelonggaran bagi kenderaan MPV kerana kenderaan ini tidak mempunyai bonet tertutup dan boleh mendedahkan barang yang dibawa kepada risiko kecurian atau pecah kereta. Malah konsep rekaan ini telah dikaji oleh negara maju seperti Jepun kerana telah melihat jauh kehadapan bagi menjamin keselamatan barang dan juga penumpang. Maka dalam hal seharusnya JPJ boleh bersikap lebih mesra pengguna.

Dalam konteks penggunaan cermin gelap yang kononnya dijadikan isu besar oleh pihak JPJ, maka kami amat menuntut JPJ untuk menjawap persoalan berikut :

• Apakah kesan pemakaian cermin gelap boleh meningkatkan kadar kemalangan jalanraya ? Jika ada berapakah angka sebenar punca cermin gelap yang boleh dikaitkan dengan peningkatan kadar kemalangan jalanraya di negara kita. Apakah dengan menguatkuasakan cermin cerah boleh dibuktikan pula dapat mengurangkan kadar kemalangan ?

• Adakah JPJ sedar bahawa ada faktor yang lebih utama dan sangat signifikan iaitu faktor jalanraya di Malaysia yang tidak diselanggara dengan baik, garisan putih yang pudar di kebanyakkan jalanraya menyebabkan banyak kenderaan terbabas ? Selain itu faktor keadaan kenderaan seperti tayar botak, modifikasi terhadap enjin serta sikap pemandu lebih merupakan sebab utama yang seharusnya diberikan perhatian oleh JPJ Malaysia.

• Bagaimana pula kenderaan perdagangan seperti van yang mempunyai penutup besi di keseluruhan bahagian belakang yang bertujuan menutup barang-barang yang dibawa. Bukankah van ni juga mungkin membawa barang yang diragui dan mungkin membawa penjenayah ?

• Kenapa bas ekpress boleh menggunakan cermin gelap atau langsir untuk penumpang mereka yang bagi saya juga adalah kesalahan yang sama ?

• Bolehkah JPJ menjamin keselamatan barang dalam kenderaan MPV selepas ini jika kenderaan kami dipecahkan kerana pencuri dapat melihat apa yang ada dalam bonet MPV kami ?

• Apakah ada peraturan yang berbeza kepada orang yang berbeza, umpamanya kenapa VVIP atau kenderaan kerabat diraja boleh bercermin gelap sedangkan rakyat biasa tidak boleh ? Sedangkan sebagai pemimpin dan milik rakyat mereka sepatutnya memasang cermin cerah untuk kami melihat pemimpin setiap kali mereka berada di dalam kenderaan.

• Apakah bezanya peraturan ini dengan peraturan di negara lain ? Mengapa peraturan ini tidak dikuatkuasakan di negara lain ? Adakah negara lain tidak cerdik atau JPJ kita yang tidak cerdik mencipta peraturan. Pernahkan JPJ menkaji akta lapuk yang sudah ketinggalan zaman ini dengan negara lain?

• Adakah JPJ sedar bahawa semakin banyak akta yang mengarut dan peraturan yang pelik semakin banyak pula kadar kemalangan, dan ianya bukan berkaitan dengan cermin gelap seperti yang cuba diwar-warkan. Malah JPJ sudah hilang fokus kepada keutamaan mereka dalam hal-hal yang boleh membantu mengurangkan kadar kemalangan atau membantu kerajaan dalam hal ini. Fikirkan secara inovatif dan matang dalam mencari kaedah baru atau peraturan yang mesra pengguna. Jika perlu lihatlah kaedah negara maju dalam usaha mereka mengurangkan kadar kemalangan dan peraturan yang mereka ada.

• Kenapa JPJ menghalang kreativiti dan hak kami sebagai orang yang mencintai kecantikan kenderaan dan dalam masa yang sama menghalang rezeki kedai-kedai aksesori mencari sumber rezeki.

• Adakah adil tindakan JPJ ini kepada rakyat sedangkan slogan kebajikan rakyat tidak diendahkan atas faktor mempunyai kuasa menyaman dan hilang pertimbangan budi bicara dalam isu yang amat remeh dan kecil ?

Justeru itu kami ingin bertanya : APAKAH RAKYAT MALAYSIA BERHAK MEMBAWA KES KE MAHKAMAH JIKA KENDERAAN DISAMAN BERHUBUNG CERMIN GELAP,.? Jika BOLEH : alasan yang diberikan tadi boleh dijadikan hujah pembelaan untuk mempersoalkan tindakan JPJ dengan akta yang tidak mesra rakyat dan double standard. Justeru diharap semua rakyat Malaysia harus sama-sama berani untuk berhadapan dengan JPJ dalam isu-isu yang melibatkan hak kita sebagai pengguna. Bawalah kes ke mahkamah jika anda rasa kita sebagai pengguna boleh menang..Mungkin sebagai pengguna kita boleh meletakkan SAMAN RM1 JUTA atau yang berbaloi..Kalau kita kalah pun hanya perlu membayar saman sekitar RM300 sahaja. Biar kita penat sikit tapi ada ketikanya Penguatkuasa JPJ Malaysia wajar juga disusahkan sedikit sebagaimana mereka jarang menggunakan budi bicara ketika berhadapan dengan kita.

Seharusnya peraturan dan akta yang 'terlalu lapuk' dan 'tidak sesuai dengan zaman' wajar dipinda. Berilah peluang kepada kedai aksesori kenderaan mencari rezeki melalui perniagaan ini. Malah tindakan menyaman kereta yang menggunakan ‘nombor spray’ atau ‘nombot tidak timbul’ juga amat tidak wajar kerana nombor yang sama digunakan oleh kenderaan Singapura serta agensi kerajaan. Mengenai cermin gelap pula,. alasan cuaca di negara kita juga menyokong keperluan cermin gelap berbanding di Jepun yang lebih sejuk. Alasan mengaitkan kejadian jenayah dengan pemasangan cermin gelap pun amatlah dangkal sedangkan ramai pegawai polis atau JPJ juga menggunakan cermin gelap di kenderaan mereka. Selidiki dahulu pandangan orang ramai dan citarasa mereka selagi ianya tidak menyentuh aspek keselamatan dan menganggu orang awam. Penuhi harapan rakyat Malaysia yang kreatif dan berinovasi seiring slogan Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan... KEBETULAN TAHUN 2010 KAN TAHUN INOVASI.

Monday, January 6, 2014

Rancangan Tahunan Kemahiran Hidup Tahun 5

rancangan tahunan tahun 5
RANCANGAN TAHUNAN
KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH
TAHUN 5

MINGGU
BIDANG/UNIT/TAJUK PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1
Bidang Pembelajaran:
1. Reka Bentuk  dan Teknologi.

    1.2 Kreativiti dan raka cipta
     b. kajian reka bentuk dan
         kefungsian produk.  `( 3 m)

          IV. Membuka dan
                memasang kit model.
Aras 1
 • Mengenal pasti alatan  tangan.


 • Membuka dan mengenal pasti komponen
 • Menyatakan fungsi komponen
 • Memasang semula kit model
Alatan tangan yang digunakan seperti gandin plastik, tukul kecil dan set pemutar skru kecil.

Membaca dan memahami manual

Menyimpan kit model secara tersusun dan selamat.
Cth: Kit model robot, jentolak,kereta,motosikal,dan kereta kabel.


2

Aras 2
 • Menerangkan kefungsian system pergerakkan kit model3

Thaipusan
Aras
 • Membuka dan memasang kit model untuk menerangkan kefungsian produk yang lebih mencabar.
 • Mengkaji reka bentuk kit model

Cth: Robot berkaki 6, kereta kawalan jauh

Kajian reka bentuk dari aspek bahan, warna,binaan dan keupayaan.MINGGU
BIDANG/UNIT/TAJUK
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

4
C. Penyelesaian masalah   ( 3 m)

   1. Pencetusan dan penjanaan
       idea kreatif melalui projek
       eksperimental
Aras 1
 • Mengenal pasti masalah
 • Menjana idea kreatif bagi menyelesaikan masalah
 • Membuat catatan  dan lakaran
Contoh projek eksperimental:
- Menarik  bata dengan tisu
- Membuat jambatan menggunakan straw
   minuman yang boleh menampung beban
-Menjatuhkan telur tanpa pecah  pada ketinggian
  tertentu.


5
  II. Menterjemah idea kepada
       bentuk 3D
tahun baru cina
Aras 1
 • Memilih lakaran akhir projek eksperimental
 • Merancang pembinaan projek6
 III. Membina  dan
       mempersembahkan projek
       eksperimental.
 IV. Membina dan mempersembahkan projek
Aras 1
 • Membina projek eksperimental

Aras 1
* Membuat persembahan hasil binaan secara lisan.
Projek eksperimental boleh juga merujuk kepada pengalaman murid pelajar seperti menaikkan laying-layang.

Projek eksperimental menggunakan bahan yang mudah diperolehi.


Murid mencatat idea-idea baru dari persembahan

MINGGU
BIDANG/UNIT/TAJUK
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

7
e. Pendokumentasian
    ( 1 m)
Aras 1
 • Menyatakan keperluan pendokumentasian dalam buku idea
 • Mengumpul dan merekod maklumat
 • Membuat buku idea


Menyimpan maklumat dalam buku idea

8


1.3 Reka Bentuk dan
      Penghasilan Projek    ( 5 m)

     b. Mereka bentuk dan
         menghasilkan projek
         berasakan logam dan bahan
         kitar semula.

Aras 1
 • menentukan projek berpandukan kad kerja
 • Membaca lukisan projekLukisan projek  dan langkah kerja disediakan dengan jelas dalam kad kerja.9
Mesyuarat panitia ke 2
Ujian selaras 1
10

 • Mengenal pasti  alatan tangan
 • Menentukan jenis bahan dan kuantiti

Penerangan nama dan fungsi  alatan tangan yang berkaitan.
Contoh bahan kitar semula logam tin aluminium, zink dan wayar.

11
Cuti pertengahan penggal 1
12

 • Mengukur ,menanda dan memotong bahan projek
 • Memasang komponen  projek

Membuat projek berpandukan kad kerja yang disediakan
Tunjuk cara memaku  dan memasang skru

13

 • Membuat kemasan
Cadangan bahan kemasa seperti cat sembur dan pelekat bergambar

Contoh projek : Bekas serbaguna
                          Penyangkut serbaguna
MINGGU
BIDANG/UNIT/TAJUK
PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
14
                   
Aras 2
 • Mereka bentuk dan membuat projek berdasarkan minat

Perbincangan atau sumbangan tentang cara perlupusan sisa yang betul.

Penerangan penggunaan bahan kitar semula adalah bertujuan untuk mengelakkan pembaziran, mengurangkan kos, mesra alam, dan mengekalkan sumber alam.

Perbincangan tentang factor kesihatan dan keselamatan semasa memilih bahan dan membina projek.               

151.4 Elektrik dan elektronik
      ( 4 m)

    b. Penghasilan projek
         elektronik

Aras  1
 • Mengenal pasti nama, fungsi dan symbol komponen elektronik.
 • Membaca dan memahami litar skematik


Komponen yang digunakan adalah seperti LED, perintang tetap, perintang boleh laras, dan motor arus terus


16

 • Membuat penyambungan litar17
Aras 2
 • Membaca dan menterjemah litar projek
 • Memilih alatan, bahan dan komponen

Bahan tambahan yang digunakan ialah bongkah penyambung
Catatan: LED 1 dan LED 2 boleh digantikan dengan motor arus terus.

18

 • Mengukur,memotong dan menjalur wayar
 • Memasang komponen mengikut litar projek
            Menguji litar projek dan membuat 
            pembaikian
Memerhati kecerahan LED atau kelajuan  pusingan motor yang dihubungkaitkan dengan perintang boleh laras

Prnggunaan alatan tangan yang betul dan selamat perlu diberi perhatian.MINGGU
BIDANG/UNIT/TAJUK
PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

19
1.5 Baik pulih Penyenggaraan
     ( 1 m)

     b. penyenggaraan bahagian
         bangunan

Aras 1
 • Mengenal pasti bahagian bangunan yang perlu disenggara
 • Memilih bahan pembersih
 • Membersih dan meminyak bahagian bergerak pada pintu dan tingkap


Contoh bahagian yang perlu di senggaraialah seperti engsel pintudan kerangka tingkap.

Bahan pembersih yang terlibat seperti kertas las, bulu keluli, berus dawai, dan minyak.

Cara menyimpan baki bahan pembersih perlu diberi tekanan.


20
1.6 Jahitan         ( 2 m)

a.       Membaiki pakaian

wesak
Aras 1
 • Mengenal pasti alatan dan bahan jahitan


 • Menyatakan kegunaan alatan jahitan

 • Menyatakan kegunaan jahitan asas

 • Mengenalpasti mata jahitan asas.
 • Menyatakan kegunaan kancing

 • Mengenal pasti jenis kancing

 • Mengenal pasti jenis mata jahitan untuk menjahit kancing

 • Menjahit butang,cangkuk dan palang yang tertanggal pada pakaian
 •  
Guru mengenalkan alat dan bahan jahitan jarum tangan (no.7-9),gunting fabrik saiz (saiz 20 cm), benang (no. 40/50), penetas jahitan jarum peniti dan pta ukur.Bahan dan alatan jahitan disediakan oleh guru

Guru menerangkan kegunaan alatan jahitan

Mata jahitan asas boleh digunakan untuk membaiki pakaian.
Mata jahitan asas seperti jahitan jelujur halus,jahit kia,jahit sembat dan jahit lilit.
Tunjuka cara menjahit mata jahitan asas Murid menjahit contoh mata jahitan asas pada perca fabrik. Guru boleh menggunakan carta jahitan asas sebagai panduan.
- Kancing digunakan untuk merapatkan belah pada
   pakaian dan dijahit pada dua lapisan fabrik
- Guru mengenalkan  jenis kancing seperti butang,   
   cangkuk dan palang.
- Mata jahitan untuk menjahit kancing seperti jahit lilit
   kemas,dan jahit lubang butang. Mempamerkan contoh
   mata jahitan untuk menjahit kancing.
- Tunjuk cara menjahit butang ,cangkuk dan palang yang
   tertanggal.MINGGU
BIDANG/UNIT/TAJUK
PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
21
22 -23

24
Peperiksaan setengah tahun
Cuti pertengahan tahun

Aras 2
 • Menyatakan maksud kelim


 • Mengenal pasti bahagian pakaian yang meretas pada kelim

 • Memilih mata jahitan untuk membaiki kelim yang meretas


 • Menjahit kelim yang meretas pada pakaian


 • Menyatakan maksud kelepet


 • Mengenal pasti  bahagian kelepet yang meretas pada pakaian

 • Memilih mata jahitan untuk membaiki kelepet yang meretas pada pakaian


 • Menjahit kelepet yang meretas pada pakaian

- Cantuman dua atau lebih kepingan fabrik
  yang dijahit dengan jahitan tangan atau mesin

- Terdapat di bahagaian rusuk,bahu dan  tepi seluar atau
   kain sarung. Murid mengenal pasti kelim yang meretas

- Memilih mata jahitan yang sesuai untuk
   membaiki kelim. Mempamerkan contoh
    mata jahitan untuk membaiki kelim

- Tunjuk cara menjahit kelim pada rusuk,  bahu, tepi 
    seluar atau sarung menggunakan mata  jahitan jelujur
    halus atau jahit kia. Murid menjahit kelim

-  Penyudah tepi yang dibuat untuk mengemas tepi lurus
    atau tepi melengkung pada  pakaian atau artikel.

- Kelepet biasanya terdapat di hujung kaki seluar,hujung
   lengan, bawah blaus dan tepi artikel.

- Murid memilih mata jahitan yang sesuai untuk
   membaiki kelepet yang meretas. Mempamerkan contoh
    jahitan seperti silang pangkah dan sembat susup.

- Tunjuk cara menjahit kelepet yang meretas
   menggunakan mata jahitan silang pangkah dan sembat
   susup. Murid menjahit kelepet yang meretas.MINGGU
BIDANG/UNIT/TAJUK
PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


251.8    Ikan hiasan    ( 8 m)

a. Pengenalan

Aras 1
 • Mengenal dan melabel bahagian luar ikan


 • Menyenaraikan ikan hiasan tropika

Menyebut dan melabelkan bahagian luar ikan hiasan
Mempamerkan beberapa sepsis ikan hiasan menggunakan gambar foto atau spesimen sebenar

Spesis yang mudah didapati ialah Guppy, Swordtail, Discus, Angerfish, Tiger Barb,Molly, Gourami, Ikan Pelaga, Cichlid, Oscar, Kaloi, Kelisa, Belida, Tetra, Mas dan Koi Kap.

26

Aras 2
 • Menyatakan sebab dan tujuan memelihara ikan hiasan.

Aras 3
 • Menyenaraikan beberapa cirri istimewa pada ikan hiasan

Ikan hiasan ialah ikan yang dipeliharadalam bekas atau kolam utnuk mengindahkan ruang ,memberi ketenangan dan menghayati alam akuatik

Ciri istimewa pada iakan hiasan ialah pada warna, sisik,saiz,pergerakan,bentuk badan,sirip,cara makan,jantina dan cara pembiakan.


27
     
 b. Penyediaan bekas

pelanjaran bulan panitia kh

Aras 1
 • Memilih ikan hiasan untuk dipelihara

Faktor pemilihan ikan hisan untuk dipelihara:
-          Kesesuain bekas
-          Habitat dan sifat ikan
-          Mudah dipelihara
-          Boleh bercampur dengan ikan jenis lain
(Untuk pemilhan campuran)
-          Tahan terhadap perubahan mutu air
-          Tahan terhadap serangan penyakit
Teknik memasukkan ikan hiasan ke dalam bekas / logam
-          Letakkan beg ikan hiasan ke dalam akuarium/kolam selama 20 hingga 30 minit.
-          Masukkan sedikit air akuarium/kolam ke dalam beg plastik.
-          Biarkan ikan keluar bersama air daripada beg plastik.
MINGGU
BIDANG/UNIT/TAJUK
PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
28

Aras 2
 • Mengenal dan  memilih tumbuhan akuatik atau tiruan


 •  Menanam tumbuhan akuatik dakam akuarium


Pemilihan aksesori bergantung kepada sepsis ikah yang dipelihara. Aksesori akuarium asas ialah pam dan penapis

Aksesori tambahan : batu,pasir,tumbuhan akuatik,kayu buruk,poster,model,dan lampu akuarium.
29

 • Memilih akuarium/bekas dan aksesori


 • Menyedia dan menghias akuarium


 • Memasukkan ikan hiasan ke dalam akuarium/bekas.

Panduan menyedia dan menghias akurium:
- Letakkan akuarium di lokasi pilihan,pastikan ada
   pendawaian elektrik dan bekalan air
- Membersih dan bilas bahan hiasan seperti kayu ,pasir  
  dan batu.
- Letakkan arang diaktifkan dan gegelang bio di dasar  akuarium
- Masukkan batu, pasir dan kayu buruk.
- Tanamkan tumbuhan akuatik/tiruan.
- Masukkan penapis dalaman dan lekatkan pada dinding tangki akuarium.
- Masukkan air yang telah dinyah klorinkan ke dalam akuarium
- Hidupkan penapisan dlaman dan nyalakan lampu.
-          Masukkan ikan


30
  
  c. Pengurusan

Aras 1
 • Mengenal dan memilih jenis makanan hiasan

 • Mengenal pasti jenis makanan yang sesuai mengikut sepsis ikan

 • Menyatakan kekerapan dan memberi makanan ikan hiasan

Mempamerkan contoh makanan ikan hiasan. Jenis makanan   ikan hiasan yang terdapat dipasaran ialah makanan hidup(plankton, rumpair, Moina, Artemia, Udang gantung, Ikan peacock, larva, serangga  & cacing.

Makanan kering (kepingan/emping,pallet,tablet) dan makanan ramuan khas( mengikut jenis ikan).

Ikan hiasan diberi makan 3 kali sehari (pagi,tengahari ,lewat petang) dengan kadar yang disyorkan.


MINGGU
BIDANG/UNIT/TAJUK
PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
31

 • Mengenal pasti kandungan mutu air


 • Melakukan kerja pembersihan bekas,menukar air dan menyuci penapis

 • Mengenal pasti symptom penyakit biasa pada ikan hiasan

 • Mencegah dan merawat penyakit ikan hiasan


Mengukur kualiti air seperti nilai pH, Amonia, Oksigen terlarut dan karbon dioksida

Pelbagaikan jenis makanan, elakkan memberi makanan yang berlebihan dan tercemar.

Mengasingkan ikan yang berpenyakit dan mengamalkan langkah kebersihan.

Aktiviti pencegahan dan rawatan penyakit ikan seperti memasukkan garam atau larutan berubat.
Lihat lampiran-penyakit biasa ikan hiasan dan rawatan.

32

Aras 2
 • Menjaga tumbuhan akuatik dalam akuarium

 • Memberi bekalan karbon dioksida kepada tumbuhan  akuatik dalam akuarium
Peralatan untuk bekalan karbn dioksida khusuh untuk penggunaan di dalam akuarium adalah  seperti “
- Tangki silinder gas karbon dioksida
- Alat penyukat tekanan
- Alat mengawal pengeluaran karbon dioksida

Nota: Murid memelihara ikan hiasan dalam kumpulan. Memadai dengan 2-3 kumpulan untuk satu kelas. Menyediakan jadual kerja penjagaan dan penyenggaraan sepanjang tahun untuk pelajar.
Panduan menternak Ikan hiasan boleh di dapati daripada Pusat Penyelidikan Perikanan  Air Tawar , Jabatan Perikanan Malaysia.

33
2. Perniagaan & Keusahawanan
   2.2 Merancang dan
         menyediakan jualan (2 m)

    a. Membuat rancangan  jualan

Aras 1
 • Mengenal pasti cara menghasilkan barang yang akan dijual
 • Menentukan barang jualan
 • Merancang cara menjual
 • Membuat rancangan jualan
 • Menyediakan jadual kerja

Menetapkan cara menghasilkan barang

Membuat rancangan jualan dan jadual kerja

Cara menjual: Berjaja,bergerai, berkedai

Sediakan borang rancangan jualan


MINGGU
BIDANG/UNIT/TAJUK
PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
34
b. Menyediakan barang jualan
Aras 1
 • Menghasilkan barang yang hendak dijual


Aras 2
 • Mengubahsuai barang yang hendak dijual

Membuat barang jualan
Cth: beg kertas, penanda buku, popia, rojak buah dan air
        Minuman

Menghasilkan dan mengubahsuai barang
Cth: Pisang         pisang goreng, roti            sandwic


35
2.3 Memproses Jualan   (2m)

      a. Promosi melalui poster


Aras 1
 • Mengenal pasti maklumat yang perlu ada dalam poster

 • Mengenalpasti ciri poster yang baik


Maklumat yang perlu ada dalam poster ialah barangan , tempat, tarikh , masa dan harga.

Ciri poster yang baik:
Reka bentuk  yang menarik dan kreatif dari segi pemilihan perkataan , warna dan saiz huruf yang sesuai

36

Aras 2
 • Menghasilkan  poster untuk mempromosi barang


Membuat poster  berpandukan barang yang dihasilkan dan tempat poster dipamerkan
37
2.4 mengurus Jualan (2m)

    b. Mendapatkan pesanan
Aras 1
 • Menyenaraikan cara untuk mendapatkan pesanan
 • Memilih cara yang sesuai untuk mendapatkan pesananAktiviti sumbangsaran cara mendapatkan pesanan
Cth: Cara mendapatkan pasaran melalui e-mel, borang pesanan, dan majalah perniagaan


38
Ujian selaras 2
39

MINGGU          


BIDANG/UNIT/TAJUK
PEMBELAJARAN

Aras 2
 • Mendapatkan pesanan
HASIL PEMBELAJARAN

Cara mendapatkan pesanan hendaklah sesuai dengan  barang , tempat, masa,  dan kemudahan yang ada.

Mengambil  bahagian dalam projek  sebenar di sekolah seperti hari  kantin dan sukan.
CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
40
2.6 Mengurus Perbelanjaan diri
      ( 2 m)

a.  Merekod pendapatan dan
    perbelanjaan
    Aras 1
 • Mengenalpasti sumber pendapatan
 • Menyediakan rekod pendapatan dan perbelanjaan


Perbincangan mengenai sumber pendapatan

Sumber pendapatan boleh diperoleh daripada pemberian wang saku, mengambil upah, menjual barang terpakai, menghasil  dan menjual barang, mengubahsuai dan menambah nilai serta menjual barang.

41

b. Merancang perbelanjaan
Aras 1
 • Menentukan cara berbelanja

 • Membuat belanjawan diri


 • Menentukan cara menabung

Membuat pilihan perbelanjaan

Membuat senarai belanjawan diri
Merekod dalam borang yang disediakan

Cara menabung: Menyimpan dalam tabung
                           Menyimpan  dalam bank

Latihan mengisi borang simpanan bank.
42
Peperiksan akhir tahun43
Pengurusan buku teks